IMG_0549
Լիցք հարթակարով ասեղնագործ աշխատանքներ

Տիկին Մարիետան ուսանողական տարիներից երազել է ստեղծագործել մի այնպիսի ոճով, որը իր տեղը չէր զիջի վրձնին և ներկերին:

Նրա յուրօրինակ արվեստի մասին պատմող տեսանյութը.


Հաղորդագրություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: