participation of elections

2013թ. փետրվարի 18-ին ՀՀ Նախագահական ընտրություններին մասնակցել է ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի տարածաշրջանի բնակչության 78 %-ը: Ստորև ներկայացնում ենք ընտրության արդյունքներն ըստ թեկնածուների.

Рисунок2


One response to “ՀՀ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները Մեղրիի տարածաշրջանում”

  1. հիասթափված քաղաքացի Avatar
    հիասթափված քաղաքացի

    77%-ի կեսը քվերակության արդյունքներ չեն այլ լցոնումներ, որը նկատելի է եղել հատկապես Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում

Հաղորդագրություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: