DSC00017-2
Մեղրիի ավագանու նիստ

Նոյեմբերի 30-ին կայացած Մեղրիի նորընտիր ավագանու անդրանիկ նիստին անդրադարձ է կատարել նաև  womenavagani.blogspot.com ինտերնետային էջը:


Հաղորդագրություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: