Ջրի բացակայությունը մեծ վնասներ է հասցրել Նռնաձորի այգիներին

Մեղրի համայնքի Նռնաձոր գյուղը վերջերս ստացել է սահմանամերձի կարգավիճակ: Այն մայրաքաղաքից ամենահեռու գտնվող գյուղն է Հայաստանում՝ մոտ 430կմ։ Գյուղացիները տարիներ շարունակ զբաղվում են այգեգործությամբ և անասնապահությամբ։ Անասնապահությունը  զգալի տուժել է պայմանավորված այն հանգամանքով, որ երբեմնի արոտավայրերը այժմ թշնամու տարածքում են։ Ստացվում է, որ գյուղացիների գրեթե միակ ապրուստի միջոցը այգեգործությունն է։ Իհարկե նրանք չէին տրտնջում, զբաղվում էին իրենց գործով՝ քարից հաց քամելով, մինչև հուլիսի 31-ը։ Հենց այդ օրվանից Նռնաձորի ինքնահոս ոռոգման ջրի մատակարարումը դադարեց։ Գյուղը մոտ 17 օր մնաց առանց ոռոգման ջրի։ Գյուղացիների կարծիքով պատճառը Մեղրու ՋՕԸ-ի չհամակարգված աշխատանքն էր։ Ամեն տարի օգոստոս ամսին Նռնաձորը խնդիրներ է ունենում ջրի սակավության հետ կապված, բայց նախորդ տարիներին ջրի խնդիրը նման ծայրահեղության չէր հասել։

Ինչպես նշում են բնակիցները  տարվա այս շրջանում, ջրի բացակայությունը մեծ վնասներ է հասցրել նռան թե այս, թե մյուս տարվա բերքին: Վեգետատիվ ակտիվ շրջանում երբ ծառը պետք է ավելի կանաչի,  բերքը մեծանա, ջրի բացակայության պատճառով  պրոցեսը դանդաղել, իսկ որոշ դեպքերում էլ կանգ է առել։ Գյուղը մեծ վնասներ է կրել։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ այս պահին ջրի հարցը կարգավորվել է։ Գյուղում աշխատում է երկու ոռոգման ջուր մատակարարող պոմպ։ Սակայն այս լուծումը ժամանակավոր է, կարծում են նռնաձորցիները, գյուղի ջրի խնդիրը հիմնավորապես կլուծի միայն, երբ Մեղրի համայնքում ջրամբար կառուցվի։

Հեղ. Սոնա Գևորգյանը և Ռոբերտ Բաբայան

Նյութը պատրաստվել է «Տեղական ժողովրդավարության դպրոցը» իրականացվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)» ծրագրի շրջանակներում՝ Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) կողմից՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) և Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի (ՏՀԶԿԿ) հետ համընկերությամբ։

“School of Local Democracy” Project is implemented within USAID funded “Civic Engagement in Local Governance (CELoG)” Program by a Consortium led by Communities Finance Officers Association (CFOA) in cooperation with Eurasia Partnership Foundation (EPF) and Information Systems Development and Training Center (ISTDC).


Հաղորդագրություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: